Техникийн дэмжлэг

a

Х: Бид үйлчлүүлэгчдэд юу санал болгож чадах вэ?

Чанарын бүх төрлийн асуудлыг шийдэж чадах туршлагатай техникчидтэй.

Б: Үйлчлүүлэгчийн асуудлыг шийдэхийн тулд бид хэр хугацаа зарцуулдаг вэ?

Үйлчлүүлэгчийн асуултыг хүлээн авсны дараа бид нэн даруй шийдлүүд дээр ажиллаж эхлэх бөгөөд ахиц дэвшлийг үргэлжлүүлэн шинэчлэх болно.